Jablonné v Podještědí, Ke studánce 69, Markvartice, 471 25
jablonne@umc.cz

O nás

  • Vyznáváme Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele lidstva.

  • Vyznáváme, že Bible je Bohem inspirované Boží slovo a uznáváme jí za měřítko naší víry, učení, výchovy i života.
  • Vyznáváme, že jsme společenstvím lidí, kteří jsou očištěni od svých hříchů krví Ježíše Krista a usilující o lásku a pokoru.
  • Vyznáváme, že jsme společenstvím lidí otevřeným pro každého, kdo hledá biblické odpovědi na svoje otázky.
  • Vyznáváme, že chceme být nápomocni každému, kdo touží po životě, jaký nám zaslíbil Ježíš Kristus.
  • Vyznáváme, že se členem našeho sboru může stát každý, kdo vyznává osobní víru v Ježíše Krista, uznává Bibli, Starý i Nový zákon jako Bohem daný základ své víry a života